Om

Elarbeten

Vi vänder oss framförallt till privatpersoner och mindre företag.


De tjänster vi kan erbjuda är:


Nya och gamla ominstallationer. Nyinstallation av villor.

Byter ut gamla centraler mot nya med  automatsäkringar och jordfelsbrytare

Elbesiktning av hus.

Installation av olika sorters El-             materiel.       


 


 Hur mår din elanläggning egentligen? Passa på att utnyttja ROT avdraget!


Rotavdraget gäller:


På arbetskostnader upp till 100 000 kronor per år får du tillbaka 30% i form av skattereduktion.


ROT-avdraget gäller för renovering/underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad och kan utnyttjas av småhusägare och bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter omfattas inte av systemet. Från och med 1:a 2009 juli kommer din hantverkare eller installatör kunna ge dig skatterabatten direkt vid fakturatillfället.


Mer info på:

http://www.rotavdrag.net/

               


Att tänka på som fastighets ägare:


När du ska köpa en fastighet, villa eller fritidshus, är det viktigt att du kontrollerar fastighetens elinstallationer. En felaktig elinstallation, där till exempel säkringar och jordfelsbrytare inte fungerar på rätt sätt, kan innebära risk för att du får ström genom kroppen. Som ägare och innehavare av en fastighet är du också straffrättsligt ansvarig för att elanläggningen uppfyller gällande lagstiftning. Du riskerar också nedsatt försäkringsbelopp om orsakerna till brand eller annan olycka berott på bristfälliga eller gamla elinstallationer. 

Tänk på att du inte får utföra några fasta el installationer själv!

Du får byta strömbrytare och uttag själv till liknande produkter om du har nödig kännedom.

Men några andra el installationer får du inte göra utan behörighet.


För att veta att elinstallationerna är korrekta rekommenderas en särskild elbesiktning. Då kontrolleras om installationen är fackmannamässigt utförd och rätt underhållen. På så sätt minskar du risken för elolycksfall, elbränder och eventuella tvister med säljaren.

 


Källa: Elsäkerhetsverket.

 


För fler tips om hur du gör ditt hem el-säkert, gå till:

http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Din-elsakerhet/Tips-och-goda-rad/


Nyheter


Trassel i nätverket?

Har du problem med en massa kablar. Kanske dags att städa upp? Uppgradera nätverket med nytt kablage och nya switchar gör under. Högre hastigheter, mindre strul!

Dags att uppgradera?

Saknar du gruppschema?


Är huset gammalt och du ändå skall byta ut kablage, brytare och uttag. Byt då även elcentralen till en ny med snabbsäkringar och jordfelsbrytare. Vi rekommendera att montera minst 2st jordfelsbrytare för att slippa slå ut hela huset när du tex. glömt förlängningssladden i trädgården när det ösregnar.

Dator problem?

Copyright © All Rights Reserved

    Hjälper med ominstallation av datorer.

    Installation av operativsystem och program.

    Uppdatering av datorer.

    Service och reparation av hårdvara.

    Installation av bredband och internet.

    Installation och konfiguration av nätverk, tex. router, trådlösa enheter mm.