ROT-avdraget

Du som fastighetsägare har rätt att göra ROT/RUT-avdrag med upp till 50.000kr per år och person. ROT-avdrag innebär att du bara betalar 30% av arbetskostnaden. RUT-avdrag innebär att du bara betalar 50% av arbetskostnaden. Om ni är två stycken som står som ägare till boendet och ni vill dela upp ROT/RUT-avdraget mellan er så fyll i bådas personnummer. Om det är ROT eller RUT beror på vilken tjänst som är utförd. Mer information finns på https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/rotochrut/gerarbetetratttillrutavdrag.4.2ef18e6a125660db8b080001531.html

Om du har en bostadsrätt måste du även fylla i BRF:ens org.nr samt ditt lägenhetsnummer.

Fyll i nedanstående formulär för att kunna utnyttja ditt ROT/RUT-avdrag.

Om du är osäker på vad din Fastighetsbeteckning är på din fastighet, klicka då in på Lantmäteriets självtjänst, Fastighetsinformation här (Länken öppnas i nytt fönster):

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/#qry=Fastighetsbeteckning

* (markerar obligatoriskafält)

Namn (Person 1)* :

E-post (Person 1)* :

Personnummer (Person 1)* :

Telefonnummer/Mobilnummer (Person 1)* :

Adress* :

Ort* :

Bostadsrättsföreningens org.nr :


Namn (Person 2) :

E-post (Person 2) :

Personnummer (Person 2) :

Telefonnummer/Mobilnummer (Person 2) :

Postnummer * :

Fastighetsbeteckning :

Lägenhetsnummer :

Stäng meny