Vi installerar en mängd olika laddboxar, men vår favorit är Garo´s laddboxar. Varför? Jo, Garo´s boxar är framtidsäkrade och har mycket hög kvalitet. Det finns alltid boxar som är billigare. Att ladda via ett vägguttag är inte rekommenderat av Elsäkerhetsverket då höga belastningar under många timmar kan orsaka varmgång som i sin tur kan orsaka brand. Vid ev. brand kan man få reducerad ersättning av ditt försäkringsbolag. Varför köpa en billig box som efter några år kanske är för lite för en ren elbil. Vi rekommenderar alltid lastballansering. Vad är detta? Jo, lastballansering är när laddboxen får information från en extern elmätare som har koll på husets totala förbrukning, då belastningen är hög i huset går laddboxen ner tills förbrukningen i huset gått ner. På så sett motverkas att huvudsäkringarna löser ut. GAROs kompletta laddboxar för trefasladdning. I laddboxen sitter ett kommunikationskort för att aktivera många smarta extra funktioner. Via regelbundna mjukvaruuppgraderingar görs nya funktioner tillgängliga. Kan kompletteras med RFID-läsare. De är alltid skyddade mot DC-felströmmar enligt internationella standarder. Dynamisk lastbalansering i flera nivåer ingår, den reducerar automatiskt fordonets laddström och skyddar därmed huvudsäkringen. Kan kompletteras med GARO Modbus 1-fas/3-fas energimätare i elcentralen för aktivering. Laddbox typ2 fast kabel 22kW DC-felövervakning med mätare. Kan även kompletteras med kommunikationskort för att styra laddningen via telefonen. Laddboxen bestyckas utifrån ert behov. Väggmonterad eller olika stolp monteringar finns att tillgå.

Missa inte att söka bidrag för din laddbox! Fram till December 2020 görs detta på https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Privatpersoner/

Från och med Januari 2021 går delar av bidraget via Skatteverket, sk. Grön teknik. https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html

Elbilsladdare Galleri

Stäng meny